Access Bars™

 Access Bars™ Ideą Access Consciousness™ jest stworzenie świata miłości i jedności, świata wolnego od osądów, krytyki, pełnego tolerancji i czystej świadomości patrzenia na rzeczywistość taką, jaka jest.  „Świadomość to umiejętność bycia obecnym w każdym momencie życia, bez oceniania siebie, czy innych. To umiejętność przyjmowania wszystkiego, nie odrzucania niczego i tworzenia wszystkiego, czego oczekujesz w życiu … Czytaj dalej Access Bars™