Zakopane  2017 – Warsztaty z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane